Aviso legal - Gestoria Cladera Moragues
preloader logo

Aviso legal

Aquesta pàgina web ofereix informació sobre l'espai i els serveis de Gestoria Cladera Moragues, ara endavant el propietari. L'accés a la web https://gestoriacladeramoragues.com us atribueix la condició d'USUARI i implica la seva acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés, de la present nota legal. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquest document, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada cop que hi accedeixi, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part daquestes condicions.

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l‟existència d‟una relació comercial entre l‟usuari i la web.


I. TITULAR DEL WEB

Als efectes del que preveu l'Art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la informació següent sobre la titular d'aquesta Web:

- Titular de la Web: GESTORIA ADMINISTRATIVA CLADERA MORAGUES SLP.

- Domicili social:  Carrer Major, 13Muro (07440), Illes Balears, España

- CIF: B57782286

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

- Formulari de contacte de la web

- Tel. (+34)  971 537 475

- gestoria(a)gestoriacladeramoragues.com (substituir “a” per “@”)


II. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Als efectes del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades se us informa que les dades personals que es recullen en aquesta Web seran incorporades a fitxers la responsabilitat dels quals recau sobre el propietari i seran tractats per a la utilització de les eines d'administració, tramitar les vostres sol·licituds, atendre els vostres suggeriments o queixes, així com per millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis. De manera general, s'informa que els camps dels formularis de la web assenyalats com a obligatoris, hauran d'emplenar-se necessàriament per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds. Els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la seva informació personal, així com ell d'oposició al tractament, mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del DNI o passaport i dirigit al nostre domicili o al correu abans esmentat.

El temps en què mantenim la informació que recollim sobre tu depèn de la finalitat per a què es tracti. Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran, en cas que no hi estiguin d'acord, plantejar una reclamació davant l'A.E.P.D.


III.- COOKIES I DADES DE NAVEGACIÓ

Les cookies que fem servir són anònimes i no ens permet per si mateixes identificar un usuari concret. Utilitzem cookies de caire tècnic necessaris per establir la connexió a la web i prestar els serveis sol·licitats pels nostres usuaris. Igualment fem servir cookies i tractem dades generades per la navegació per realitzar estadístiques i analitzar l'activitat de la web amb la finalitat de millorar-ne el contingut i ajustar-lo a les preferències dels nostres visitants. En cas d'utilitzar la nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies al vostre navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Podeu trobar més informació sobre les cookies que utilitzem, així com sobre la manera de desactivar-les a la nostra política sobre l'ús de cookies disponible a la home page.


IV.- CONDICIONS D'ÚS

Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos del propietari o de tercers. Es prohibeix expressament la utilització de les dades publicades a la web per a la realització d'activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, o d'enviament massiu de correu no sol·licitat (spam).

Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l'Usuari, per la qual cosa, ni el propietari, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la Web, excloent-ne expressament el propietari, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites. El propietari no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es poden produir interrupcions pel temps que sigui necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment. El propietari no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'esmentada entitat; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, codi maliciós (malware), troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, el propietari no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o la mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers i que poguessin aparèixer en aquesta pàgina. El propietari no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament.

En cap cas el propietari assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

En cas que una clàusula de les presents condicions d'ús fos declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint aquesta disposició, o la part afectada, per no posada 

L'accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les condicions presents són expressament acceptades per vostè.


V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentaren drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ell continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat del propietari, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, a especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb allò previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del propietari o, al seu cas, dels tercers que tinguin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d'aquesta web, pretenguin establir-hi un enllaç, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta pàgina o servei però que no fa reproducció dels seus continguts i serveis.


VI. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquesta pàgina web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a aquesta se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals atenent el domicili de la titular d'aquesta Web, renunciant expressament els usuaris al seu propi fur si en tinguessin.


Versió 1.0 – Gener 2022


Programa Kit Digital, iniciativa del Gobierno de España. Cofinanciado por los Fondos Next Generation EU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Kit Digital

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar